Världen

Världen - Ägarens handbok Hur fungerar din värld? Min världsbild ************************ O D L I N G S T I P S ****************************** * * * Latodling * * Druvsav * * * ***************************************************************************** Etervindbilden Vattenytans Nirvana Om Nirvana Om parametertid och koordinattid Koordinatsystem Om hastighet och gravitation Allmänna gaslagen zip-fil på 245 kB Vad är koordinattid? Vad är parametertid? Enheter "Mer om etervindbilden" "Etervindbilden" "Eter?" "Att avbilda verkligheten" "Om parametertid och koordinattid" "Planckfrekvensen - Min världs bärvåg?" "Hur många egenskaper har en punkt?" "Hur enkel kan min världsbild bli?" "Om projektioner" "Universum - ett stort dataminne" Världseterns återkomst Fysik - Enlig min världsbild Plancks konstant Solcellsel Linjära maskiner Olbers paradox Euklides algoritm och diofantiska ekvationer Fortare än ljuset Om PHP Är tidsresor möjliga? Tensorkalkyl Vatten ur luft

Till http://www.lexsup.se