UPPDATERINGAR

2020-07-14 Elnät och bilar Makten över elnätet 2019-08-09 Ekonomi När koldioxidhalten sjunker 2019-05-17 Värld Jag har lagt ut en översättning till engelska av "Min världsbild" MY WORLD-PICTURE 2019-02-08 Ekonomi En ny typ av kontanter 2019-01-28 Ekonomi Penningekonomi 2019-01-10 Värld: Etervindbilden 2018-05-05 Bil Jag har lagt om simuleringsprogrammen från Delphi-program till Lazarus-program. Den som vill kan nu ändra i programmen och kompilera dem med Lazarus som är ett fritt tillgänligt utvecklingsprogram. 2018-01-28 Ekonomi Solcellstomter - vår tids Uppsala öd? 2017-11-15 Ekonomi Skatt från fattiga - skatt från rika 2017-11-05 Värld Vattenytans Nirvana 2017-10-30 Elnät och bilar Om batterier 2017-10-25 Värld: Om Nirvana 2017-10-16 Elnät och bilar: Värmepump med frånluft som arbetsmedium 2017-10-02 Elnät och bilar: Litiumbatterier 2017-05-27 Ekonomi: Sill och potäter 2017-05-14 Elnät och bilar: Om 50 år 2017-04-16 Elnät och bilar: Elbehovsenhet 2017-02-19 Ekonomi Global uppvärmning? 2017-01-15 Ekonomi: Vad är ett avistakonto? 2016-12-15 Ekonomi: Ett avistakonto kan ersätta alla skatter 2016-10-06 LexSup: Övergången till UTF har medfört att vissa fonter och rutiner automatiskt kodar om tecken i övre halvan av teckenbyten till UTF-kod som tar två strängpositioner i stället för en. Det förändrar avläsningen av musteckenfiler. Jag har nu ändrat hanteringen av musteckenfiler. Mer om det finns i Bruksanvisningar/ Tangentbord. 2016-10-02 LexSup: Det går nu att placera skärmtangentbord var som helst bland Unocodes 65000 första tecken. Man kan till exempel ta upp ett tangentbord med matematiska tecken eller grekiska tecken om man skriver en matematisk text. 2016-09-28 LexSup: Jag har försökt rätta några fel i tangentbordshanteringen. 2016-09-27 LexSup: Jag har gjort om tangentbordshanteringen och hoppas att det mesta fungerar. Bland annat finns nu en möjlighet att använda tangentbord som man kan förskjuta över Unicode. Man får på det sättet möjlighet att nå alla 65000 unicodetecknen som kan ligga i en WideChar men man får tecknen i den ordning som de ligger i Unicode. 2016-09-09 Elnät och Bil: Självskottande solcellstak 2016-08-29 LexSup: Det arabiska lexikonet börjar nu fungera. 2016-08-19 LexSup: Jag har påbörjat möjlighet att med en .ini-fil välja hur LexSup skall öppnas och jag har påbörjat ett arabiskt tangentbord. Båda delarna är bara halvfärdiga men jag lägger ändå in dem om någon vill prova dem i befintligt skick. 2016-08-17 LexSup: Jag har utökat prelista och rättat några buggar i förslagshanteringen. 2016-08-06 LexSup: Jag har lagt in stavningskontroll och möjlighet att skriva med ordförslag. 2016-05-28 LexSup: Jag har gjort en del ändringar i LexSup. Bland annat rättat till FrasMod och textfärger i Utordrutor. Och jag har rättat i det kinesiska lexikonet. 2016-05-15 LexSup: Från maj 2016 heter LexSupLaz bara LexSup. Det finns nu på www.runeberg.org ganska många OCR-scannade ordböcker. Jag har ändrat i LexSup så att man kan lägga in ordlistor i lexikon. På det sättet blir även ganska enkla lexikon användbara. Det fungerar ganska hyggligt även om övergången från ANSI till UTF8 fortfarande ställer till en del oväntade problem. 2016-05-04 LexSup: UTF8 innebar att den gamla LexSup skriven i Delphi måste bytas ut. Jag har provat att skriva om i Lazarus och Java. Lazarus- versionen börjar ny fungera hyggligt coh jag kommer i fortsättningen att hålla mig till den. 2016-04-25 Värld: Den ortogonala etervindbilden 2016-04-05 Ekonomi: Dags att avskaffa alla skatter? 2016-02-26 Värld: Jag har 2016-02-26 bytt ut den gamla .zip-filen för Allmänna gaslagen på 245 kB mot en .zip-fil på 2,8 MB (tdyn.zip). Källkoden går nu att kompilera med Lazarus under såväl Windows som UBUNTU. Jag har också under Anvisningar lagt filen om Gasers egenskaper som också kan nås via ovanstående länk. 2016-02-16 LexSupLaz: Det har blivit rörigt med olika versioner av LexSupLaz. Jag tänker i fortsättningen lägga aktuell version i en mapp under lexsup som heter LexSupLaz2016. Där har jag också lagt en beskrivning av hur man med hjälp av programmet Lazarus kan ändra i LexASupLaz. Klicka på lexsup/LexSupLaz2016 för att komma till mappen 2016-02-02 Ububtu: Jag har försökt anpassa källkoden till LexSupLaz så att den skall gå att använda både under Windows och under Ubuntu. Eftersom Windows och Ubuntu hanterar filer och tecken på lite olika sätt krävs en hel del kodkomplettering. Men nu börjar koden att fungera. Den finns att hämta på lexsup/LexSupLaz2016 Packa upp zip-filen och kör lexsuplaz.exe om du använder Windows eller lexsuplaz om du använder Ubuntu. Observera att den körbara Ubuntu-filen förstörs om den ligger i en Windows-mapp. Om du använder Ubuntu så hämta zip-filen under Ubuntu, packa upp den med Ubuntus arkivhanterar till en Ubuntu-mapp. 2016-01-30 Dikter: Tillbaks till hedenhös 2016-01-29 Dikter: Jag har lagt ut några synpunkter på Poeter.se. Dom finns på Några synpunkter 2016-01-08 Dikter: Prosadikten Från Nirvana till eterväv 2015-11-14 Värld: Jag har gjort ett tillägg till Om parametertid och koordinattid 2015-09-22 Värld: Om parametertid och koordinattid 2015-09-18 Ekonomi: Skatter eller ökad penningmängd? 2015-09-05 Jag har lagt ut några dikter på poeter.se. De finns under den nya rubriken DIKTER 2015-05-26 Min datormus har hängt sig och jag har gjort och lagt ut ett program för att styra musen med tangentbordet. Mus.htm. 2015-04-01 Värld: Jag har börjat på ett försök att beskriva min världsbild från grunden. Avsikten är att komplettera beskrivningen steg för steg. Början finns på Min världsbild 2015-02-15 Ekonomi: Om växter och koldioxidtryck 2015-01-28 Elnät: Jag har lagt till några synpunkter till AC-DC? 2015-01-24 Ekonomi: Den döende planeten 2015-01-02 Värld: Koordinatsystem 2014-12-22 Värld: Om hastighet och gravitation 2014-12-09 Ekonomi: Jag har lagt ut En skattefri ekonomi 2014-12-08 LexSupLaz: Jag har kompletterat ByToHex med möjligheten att hantera block. Det fungerar men jag är inte helt säker på att alla skarvar hamnar rätt. 2014-12-05 LexSupLaz: Jag har bland annat lagt in ByToHex. 2014-11-29 LexSupLaz: Se tillägg i slutet på http://www.lexsup.se/lexsup/Teckenhant.htm 2014-11-27 LexSupLaz: Jag har gjort några ändringar och strippat .exe-filen så att .zip-filen nu understiger 10 MB. 2014-11-22 LexSupLaz: Se tillägg i slutet på http://www.lexsup.se/lexsup/Teckenhant.htm 2014-11-16 LexSupLaz: Jag har bland annat ändrat tangentbordshanteringen och lagt ut en artikel om teckenhantering i LexSupLaz som finns på http://www.lexsup.se/lexsup/Teckenhant.htm 2014-11-07 LexSupLaz: Några mindre förändringar LexSupLazNy 2014-11-01 LexSupLaz: Jag har lagt ut en ny version LexSupLazNy 2014-10-27 Världen: På min gamla Tekniksida ligger ett program för att räkna på gaser enligt allmänna gaslagen. Det ligger i en zip-fil. Jag upptäckte att jag inte har lagt med källkoden. Den kan ju vara viktig om man vill se hur beräkningarna görs. Jag har därför lagt ut det med källkod. Den nya zip-filen är på 245 kB och hämtas med Allmänna gaslagen 2014-10-04 Religion: Jag har lagt ut Meningen med livet 2014-09-28 Världen: Jag har lagt till "Ljushastighet i etervindbilden" till Mer om etervindbilden 2014-09-22 Världen: Jag har lagt ut Vad är koordinattid? 2014-09-19 Världen: Jag har lagt ut Vad är parametertid? 2014-09-11 Världen: Jag har lagt ut Enheter 2014-09-04 Världen: Jag har lagt ut Mer om etervindbilden 2014-09-04 Världen: Jag har lagt ut Etervindbilden 2014-05-12 Världen: Jag har lagt ut Eter? 2014-04-08 LexSup: Jag har börjat skriva om LexSup i Java. Jag har lagt ut min arbetmapp i befintligt skick. Även om den bara är påbörjad kan den kanske vara av något intresse för användare som är vana vid att arbeta med netbeans. 2014-03-15 Ekonomi: Jag har lagt ut Ökad penningmängd ger stabilare penningvärde 2014-02-17 Ekonomi: Jag har lagt ut Centralbankens uppgift 2014-01-20 Världen: Jag har lagt ut "Att avbilda verkligheten" Ekonomi: Jag har lagt ut Skattefinansiering2 2013-11-27 Ekonomi: Jag har lagt ut Skattefinansiering 2013-11-19 Ekonomi: Jag har lagt ut några definitioner som jag använt på Flashback Några definitioner 2013-10-18 Världen: Jag har lagt ut Om parametertid och koordinattid 2013-09-30 LexSup: Ibland använder jag ett lexikon när jag läser en text. Det vore ju praktiskt att ha tillgång till lexikon när man läser på en hemsida. Jag har gjort ett PHP-program som lägger lexikon i ett fält ovanför texten i browsern. Du kommer till det genom att klicka på den ljusblå rutan under lexsup/lexsup.htm. 2013-09-12 Världen: Jag har lagt ut "Planckfrekvensen - Min världs bärvåg?" 2013-06-06 Världen: Jag har lagt ut "Hur många egenskaper har en punkt?" 2013-03-28 LexSupLaz: wubi till två bokstäver plus siffra är klart. Jag har också lagt med ett hjälpprogram skrivet i Delphi6 som kan användas när man vill lägga till tecken i wubi. Diskossion: Jag har lagt ut en del av mina inlägg i tråden Krökt rum 2013-03-19 LexSuplaz: Jag har påbörjat inläggning av wubi med syftet att lägga in två bokstäver plus siffra. Hittills har jag lagt in två bokstäver för a-f som första bokstav. Jag har också ändrat så att LexSupLaz startar i wubi-mod om det finns en wubi.mapp i Lexikon1. 2012-10-03 Ekonomi: Jag har lagt ut ett förslag om "Frivillig fastighetstaxering" 2012-09-18 Världen: Jag har lagt ut "Hur enkel kan min världsbild bli?" 2012-03-01 Världen: Jag har lagt ut "Om projektioner" 2012-02-18 Världen: Jag har lagt ut "Universum - ett stort dataminne" 2012-02-06 Världen: Jag har lagt några synpunkter på "Världseterns återkomst". 2011-12-17 Jag fortsätter att lägga diskussionsinlägg under rubriken Diskussionsinlägg 2011-10-27 Diskussionsinlägg: Under rubriken Diskussionsinlägg har jag börjat lägga i några av min inlägg i olika diskussionsfora. 2011-09-17 Ekonomi: Jag har lagt ut "Varför har vi skatter???" 2011-09-12 Världen: Jag har lagt lite om erfarenheter från solceller på vårt sommarställe Solcellsel och några synpunkter på linjära maskiner Linjära maskiner 2011-05-20 Ekonomi - Klimat: Jag har lagt några synpunkter på Klimat, vatten och koldioxid 2011-05-14 LexSupLaz: Lazarus kan inte hantera filnamn som innehåller å , ä eller ö. Försöker man spara en fil som har någon sådan bokstav i det fullständiga filnamnet kan programmet krascha. Jag har därför lagt in en filnamnskoll som ger en möjlighet att avbyta och byta filnamn om namnet innehåller å , ä eller ö. 2011-05-12 LexSupLaz: Jag har ändrat wubi-hanteringen och förenklat wubi-lexikonet. 2011-05-10 LexSupLaz: Wubi-metoden är ett etablerat sätt att skriva kinesiska tecken.Jag har i LexSupLaz lagt in en möjlighet att skriva enlig wubi. Hur man gör framgår av "Bruksanvisningar - Wubi". Tills vidare är wubi-lexikonet bara en antydan för att visa hur det är uppbyggt. Att komplettera det får bli en höstuppgift. 2011-03-27 LexSupLaz: Jag har rättat några fler å, ä och ö i det kinesiska lexikonet. På mitt Skrivbord har jag genväg till såväl LexSup som LexSupLaz. Det är lite olämpligt att ikonerna ser likadana ut. Jag har därför gjort som man en gång i tiden gjorde med överstämplade frimärken och stämplat LAZ på ikonen för LexSupLaz. 2011-03-23 LexSupLaz: I LexSupLaz måste kinesiska lexikon vara UTF8-baserade. Mitt största kinesiska lexikon är baserat på Charset 134. I Word kan man ta in en fil som Charset 134 och spara den som UTF8. Ett problem med det är att å, ä och ö tillsammans med efterföljande bokstav tolkas som tvåbytestecken. Jag har nu försökt manuellt rätta till detta. En del återstår och det kan nog ha blivit en del fel men resultatet ligger i det kinesiska lexikon som medföljer zip-filen med LexSupLaz lexsup/lexsuplaz.zip. 2011-03-12 LexSupLaz: Jag har inte hittat någon bra beskrivning av vad man måste lägga med för att källkoden till Lazarus-program skall vara fullständiga. Jag upptäckte när jag försökte kompilera det nedladdade LexSupLaz:s källkod att kompileringen hängde sig på att lexsuplaz.lrs saknades. Jag har nu lagt med den filen i källkoden. Hoppas det fungerar. Hör av dig om något krånglar!!! 2011-03-06 LexSup: Jag har skrivit en artikel om teckenhantering i datorn Teckenhantering i datorn. LexSupLaz: Jag har gjort några mindre ändringar. 2011-02-26 LexSupLaz: Jag har rättat en del fel. Bland annat hade etiketterna i mustecken.tab kommit fel så att en del tecken fått fel etikett. 2011-02-21 Hälsa: Jag har rättat ett fel i decimalhanteringen i blods.exe. Jag har även lagt in en möjlighet att lägga in kommentarer och småbilder i diagrammet. LexSupLaz: Jag har lagt in Musskrift. Det krävde en del omkodning och anpassningen till UTF8 fungerar väl lite sisådär liksom kopplingen till tangentbordet. Jag har också gjort om hanteringen av begynnelsebokstav så att det går att sortera in UTF8-strängar som uppslagsord. Och jag har rättat en del i det kinesiska lexikon som medföljer LexSupLaz. 2011-02-10 Hälsa: Jag har bytt namn på rubriken Minne till Hälsa. Under den rubriken har jag lagt ett litet program för att omvandla en tabell över blodsockervärden till en kurva. 2011-02-05 LexSupLaz: Jag har bland annat gjort en del mindre ändringar. 2011-02-03 LexSupLaz: Jag har bland annat gjort en del ändringar i MediaPlayer. 2011-01-29 LexSupLaz: Jag har gjort en MediaPlayer som LexSupLaz kan öppna. 2011-01-26 LexSupLaz: Jag har bland annat lagt in "Insortering" , "Lexikonomvändning" och "Listsammanläggning". Se lexsup/lexlaz.htm. 2011-01-24 LexSupLaz: Jag har lagt in "Textkontroll" och "Lexikon till Lista". Se lexsup/lexlaz.htm. 2011-01-20 LexSupLaz: LexSupLaz närmar sig användbarhet. Se mer på lexsup/lexlaz.htm. 2011-01-16 LexSupLaz: Se lexsup/lexlaz.htm. 2011-01-12 LexSupLaz: Det skall nu gå att slå upp i Internet-lexikon. Jag upptäckte att LexSupLaz hittar inte filer om filnamn eller mappnamn innehåller å ä eller ö. Det är ännu inte rättat. Jag har inte heller uppdaterat källkoden. 2011-01-11 LexSup: Jag har till LexSupLaz lagt en WebBrowser som LexSupLaz kan öppna och kommunicera med via WebBrowser.ini. 2011-01-08 LexSup: Jag har gjort lite ändringar i LexSuplaz. 2011-01-06 LexSup: Det börjar gå att skriva (och läsa) ryska i lazarusversionen av LexSup. Se lexsup/lexlaz.htm. 2011-01-03 LexSup: Jag har börjat lägga om LexSup från Delphi till Lazarus. En fördel med det är att Lazarus är fritt tillgängligt så att alla kan utnyttja LexSups källkod för att göra egna ändringar i programmet. Men överföringen är inet helt enkel. Hittills är bara delar klara. Mer om detta finns i lexsup/lexlaz.htm. ************************************ 2010-11-24 LexSup: I "Folkets lexikon" på http://folkets-lexikon.csc.kth.se finns det engelsk-svenska lexikonet som en xml-fil. Jag har sorterat in denna i LexSups emgelsk-svenska lexikon. Tills vidare lägger jag bara det hopslagna lexikonet i installationsprogrammet för LexSup. 2010-11-18 LexSup: Det har varit en del problem med att installera i Program-mappen i Windows7. Jag har därför bytt till C:\LexSup som default-mapp i installations- programmet. Jag har också gjort några mindre ändringar. Samhälle och ekonomi: Jag har lagt ut en artikel om "Ekonomins död?". 2010-11-13 PHP-lexikon: Jag har lagt till en möjlighet att slå i Wikipedia från uppslagsformuläret.Jag har också lagt ut det tyska lexikonet som PHP-lexikon trots att det är i minsta laget för att vara användbart och trots att det nog fortfarande innehåller en del fel, bland annat rester från ett lexikon med stympade ord. 2010-11-03 LexSup: Förra rättningen fungerade inte. Hoppas den här går bättre. Det är inte helt enkelt att byta stora mot små bokstäver. 2010-11-02 LexSup: Något har blivit fel i hanteringen av tilläggslexikon. I vissa fall, till exempel i det engelska lexikon som ingår i installations- programmet blockeras uppslag. Jag har ändrat för att rätta detta och hoppas att det skall fungera. 2010-10-29 LexSup: Jag har börjat lägga om all filhantering i LexSup till filnamn med liten begynnelsebokstav. Det kan ge oväntade problem. Tala om om något krånglar. Jag upptäckte också ett fel i koden som gjort att Insortering inte fungerat i ungefär en månad. Det skall nu vara rättat. 2010-10-26 LexSup: Det visade sig vara mycket enkelt att lägga ut lexikonen som PHP-lexikon som man når via ett formulär med metoden GET. Det var bara att lägga ut dem i befintligt skick så gick de att läsa med ett mycket enkelt PHP-program. Jag har börjat med att lägga ut några lexikon. 2010-10-23 LexSup: Jag har börjat lite på något som jag kallar PidginKinesiska. Tanken är att gruppera tecken i ordklasser och visa dem i grupper om 32 tecken där man kan välja tecken inom gruppen. Hittills har jag bara lagt in två verbgrupper som man kan nå via tangenterna 1 och 2. 2010-10-18 LexSup: Jag har tittat lite på problemen med LexSup under UBUNTU10.04-Wine. 2010-10-11 LexSup: Jag fortätter med ändringar i hanteringen av web-länkar. Man kan nu, i samma mapp som web.txt, lägga en länklista som heter weblista.txt. I web.txt kan man så lägga en länk som anropar denna lista. På det sättet får man, utan att behöva lämna den ordbehandlare som man skriver (eller läser) i tillgång till upp till hundra länkar. I det svensk-polska lexikonet (svpo) som följer med installationsprogrammet har jag lagt in ett exempel på hur detta fungerar. Sök i mappen Polska\svpo\web. 2010-10-11 LexSup: Jag har gjort en del ändringar när det gäller hantering av länkar till Internet-lexikon. I det svensk-engelska (sven) lexikon som ligger med i installationsprogrammet finns en mapp som heter web med en fil som heter web.txt med en länk till Tyda som är ett stort Internet-lexikon. Jag upptäckye också att man kan kolla stavning genom att slå upp ord med dubbelkomma. Jag har därför lagt in att om man avslutar med 7 byts det man skrev mot det uppslagsord som LexSup fann. 2010-10-03 Världen: Jag har lagt ut "Hur fungerar din värld" som .html-fil. Det innebär bl a att man kan läsa den utan att behöva hämta hela filen. 2010-10-01 LexSup: Jag har gjort en del ändringar när det gäller hantering av uppslag i Internetlexikon via länk. 2010-09-17 LexSup: Jag har, sent omsider, ändrat det matematiska lexikonet så att det fungerar med de ändringar som Bruno Kevius gjort i sitt matematiska lexikon. Jag har även lagt in det matematiska lexikonet i installationsmappen så att man kan direktöppna det. 2010-09-15 LexSup: Jag har ändrat i hanteringen av OrdFras2. Om man i OrdFras2 skriver : sätts Lexsup permanent i OrdFras2-mod. Då visas även filen ordfras2.tab i skärmens högra kant. Jag har även lagt in en möjlighet att flytta cursorn efter att ett ord eller en fras läggs in via OrdFras2. Om man i html-text vill skriva index kan man nu i OrdFras2-rutan skriva i och trycka på RETURN. Då får man index-taggarna med cursorn i mitten. 2010-09-12 Minnestest: Jag har lagt till en rubrik som heter "Minnestest" Under den har jag lagt ett utkast till ett litet program som man kan använda för att testa sitt närminne. 2010-09-12 LexSup: Jag har gjort några rättelser. 2010-09-05 Samhälle: "Koldioxidgödsling" 2010-09-03 Samhälle: "Växternas verkningsgrad" 2010-09-02 Samhälle: "Koldioxid, försiktighet och rättvisa" 2010-05-16 ReadMix: "Python och ReadMix" 2010-05-05 LexSup: I "Vad är LexSup??" har jag börjat beskriva hur LexSup vuxit fram och hur jag har använt det. 2010-05-04 Världen: "Euklides algoritm och diofantiska ekvationer". 2010-05-01 Samhälle: "Om euron". 2010-04-29 Världen: Jag har skrivit ner några synpunkter på "Fortare än ljuset". 2010-04-22 LexSup: Efter dubbelkomma avbryts inmatningen av mellanslag. Det innebär problem om man vill slå upp en fras. Jag har nu lagt in en möjlighet att byta ut mellanslag mot _ om man vill slå upp fraser. Man kan alltså skriva ,,till_den_grad om man vill slå upp frasen "till den grad". 2010-04-21 LexSup: Jag har ändrat i tangentbordet för kaligrafistreck Options - Tangentbord - Kaligrafistreck. Fortfarande återstår mycket innan det blir något användbart men jag har provat några steg på vägen. 2010-04-15 Samhälle: I "Om klimat och växthuseffekt" har jag lagt in lite om El Nino. 2010-04-05 Världen: Jag har från min gamla Tekniksida hämtat artikeln om tensorer och rättat lite småfel i den innan jag lagt ut den under rubriken "Tensorkalkyl". Jag har skrivit lite mer om PHP. 2010-04-01 Världen: Jag har lagt några synpunkter på frågan "Är tidsresor möjliga?". 2010-03-26 LexSup: Jag har som vanligt ändrat lite i ruthanteringen men fortfarande blir det ibland fel. Världen: I "Om PHP" har jag börjat skriva lite om hur man kan använda PHP. 2010-03-24 LexSup: Jag har ändrat lite i ruthanteringen och lagt in aktuell adress till min hemsida (men jag glömde byta på försättssidan). 2010-03-20 Elnät och bilar: Jag har skrivit lite mer om "Seriehybrid med linjär motorgenerator" 2010-03-19 LexSup: Jag har ändrat lite i ruthanteringen. Elnät och bilar: Jag har skrivit lite mer om "Seriehybrid med linjär motorgenerator" 2010-03-13 Elnät och bilar: Jag har börjat skriva på "Seriehybrid med linjär motorgenerator" 2010-03-11 LexSup: Det hände ibland när man hade flera samtidiga rutor framme att de täckte över varandras scrollister. Jag har därför börjat ändra på hanteringen av rutornas position. Som vanligt är risken att det ger fler problem än det löser men det jag har prövat hittills tycks fungera. Samhälle: Jag har lagt till några klimatsynpunkter. 2010-02-26 Samhälle: Under rubriken "Klimatdebatt1" har jag lagt några synpunkter på klimatfrågor. Religion: Jag har lagt ett par länkar till intressanta sidor. 2010-02-24 LexSup: Jag har ändrat lite på tangentbordet för tvåbytestecken. 2010-02-21 Elnät och Bilar: Jag har lagt ut ett simuleringsprogram för seriehybrid. 2010-02-19 LexSup: Även på en snabb dator kan Browserrutan flimra vid uppdatering. Jag har därför lagt in en möjlighet att bara uppdatera via musen. Se LexSup- Bruksanvisningar-Internet-DirektsparDirekt och DirektsparMus. Jag har nu fått upp så mycket av det jag tänkte starta med på lexsup.se att jag har slutat uppdatera mina gamla hemsidor. Huvuddelen av det som fanns på dem finns under 'Gamla hemsidor'.