Memtest är ett program för att testa närminnet.

 Ladda ner installationsprogram för Memtest      

blods.exe är ett litet program som omvandlar tabellvärden till en 
kurva. Programmet är skrivet i Lazarus som man kan hämta från 
http://sourceforge.net/projects/lazarus/.

 Ladda ner en zip-fil som innehåller blods.exe