Fiskeskärets samfällighetsförening

Stämma 2010 Stämma 2011 Stämma 2017 Läsa protokoll Protokoll 2008 Protokoll 2009 Protokoll 2010 Protokoll 2013 Protokoll 2014 Protokoll 2015 Protokoll 2016 Protokoll 2019 Läsa motioner Läsa meddelanden Läsa medlemsförteckning Läsa redovisning och debitering Logga in för att skriva protokoll Logga in för att skriva motion Logga in för att skicka in ett meddelande Revisionsberättelse 2009 Revisionsberättelse 2016 Stadgar html-text för direktläsning. Stadgar Zipfil för nedladdning. Lantmäterihandlingar Zipfil för nedladdning. Naturreservatsbeslut för Kalvön Zipfil för nedladdning. Skötselplan för Kalvön Zipfil för nedladdning. Kalvön och dess människor Zipfil för nedladdning. Ett halvsekel med Orreviks brygga

Bilder

Liljor på Kalvön Orreviks brygga 1972 Orreviks brygga 2000 Orreviks brygga 2010 Bilder på Orreviks brygga 2000-2014

Diverse

Synpunkter på föreningen 2010 Zipfil för nedladdning.