Ekonomi

Sagor för finansministrar När koldioxidhalten sjunker En ny typ av kontanter Penningekonomi Solcellstomter - vår tids Uppsala öd? Skatt från fattiga - skatt från rika Sill och potäter Vad är ett avistakonto? Ett avistakonto kan ersätta alla skatter Skatter eller ökad penningmängd? En skattefri ekonomi Ökad penningmängd ger stabilare penningvärde Centralbankens uppgift Skattefinansiering2 Skattefinansiering Några definitioner Frivillig fastighetstaxering Om framtiden Om penningmängd och penningflöde Om pengar Den ljusnande framtiden den är nu vår Från välfärd till förmögenhet Varför har vi skatter??? Ta från de rika Babasbagaren Om pengar och pengars värde Ekonomins död? Global uppvärmning? Om växter och koldioxidtryck Den döende planeten Klimat, vatten och koldioxid Koldioxid, försiktighet och rättvisa Växternas verkningsgrad Koldioxidgödsling Om klimat och växthuseffekt Klimatdebatt1 Ekonomidebatt Om euron

ÄLDRE TEXTER

FÖRSLAG TILL ETT NYTT EKONOMISKT SYSTEM (1996) Från välfärd till förmögenhet (1998)